MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Konsultācijas

Konsultāciju sniegšanas veidi:

  • neklātienē - mūsu speciālisti sniedz konsultācijas pa telefonu, e-pastu un attālinātās saziņas platformās, nosūtot nepieciešamos paskaidrojumus elektroniski.
  • klātienē - mūsu speciālists ierodas klienta birojā un novērtē situāciju pirms konsultāciju sniegšanas. Atbilstoši mūsu kvalitātes sistēmai, speciālists sastāda darbu plānu pie klienta un rakstiski saskaņo ar pasūtītāju izpildāmo darbu apjomu cilvēkstundās. Pēc saskaņojuma saņemšanas, nekavējoties tiek uzsākta konsultēšana. Klients tiek informēts, ja problēmas atrisināšanai ir nepieciešama papildus darbības – darbinieku apmācība, programmatūras konfigurēšana, programmatūras atkopšana vai nomaiņa, citu speciālistu pieaicināšana u.c. Programmatūras konsultācijas ietver tikai to jautājumu loku, kas attiecas uz izstrādājuma specifikāciju, t.i. klients tiek konsultēts par izstrādājuma īpašībām un to vislabāko pielietojumu.

Iepazīstināšana ar programmatūru notiek mūsu birojā Rīgā, Brīvības ielā 224b vai pie klienta Rīgas pilsētas robežās, ja līgumā nav atrunāts citādi. Iepazīstināšana ar programmatūru ir īss, mutisks programmas funkcionālo īpašību uzskaitījums ar vienlaicīgu to demonstrāciju uz datora.

Programmatūras instalācija notiek mūsu birojā Rīgā, Brīvības ielā 224b vai pie klienta Rīgas pilsētas robežās, ja līgumā nav atrunāts citādi. Programmatūras instalācijas obligāts priekšnoteikums ir klienta sagatavots dators (instalēta un konfigurēta operāciju sistēma, Microsoft Office, ja to lietos), uz kura tiek instalēta mūsu piegādātā programmatūra atbilstoši licences noteikumiem.

Ja klients izvēlas ģeodēzijas/mērniecības resursu failu uzstādīšanu, tad pakalpojums tiek izdarīts ar publiski Latvijas Mērnieku biedrības mājas lapā pieejamajiem resursu failiem – fontiem, simboliem, līniju stiliem, izvēlnēm u.c. Atgādinām, ka oficiālais ģeodēzijas un kartogrāfijas standartu avots ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts zemes dienests un Latvijas Mērnieku biedrība.

Lietotāja ierosināto programmatūras izmaiņu un kļūdu ziņojumi

Ja klients ir konstatējis kļūdu Bentley programmatūrā, tad, atbilstoši Bentley Systems iedibinātajai kārtībai mūsu speciālists par to ziņo Bentley Systems un informē klientu par saņemto atbildi. Kļūdu apstrādes un labošanas process Bentley Systems iziet vairākas stadijas, un par katru stadiju tiek izveidots Bentley ziņojums. Ja lietotājs ir Select pakalpojumu abonēšanas līguma dalībnieks, viņam tiek nodrošināta arī tiešās sazināšanās iespēja ar Bentley. Jebkuram legālam programmatūras lietotājam ir tiesības ierosināt programmatūras funkciju izmaiņas, bet Bentley Systems patur sev tiesības izlemt, vai ierosinājumu realizēt. Reakcijas laiks uz lietotāja pamanītu kļūdu vai izmaiņu pieprasījumu Select apkalpošanas līguma dalībniekam ir viena diena (laiks līdz pirmās atbildes saņemšanai vai apstiprinājumam, ka kļūda ir nonākusi Bentley kļūdu apstrādes sistēmā).

Programmatūras atkopšana ir pasākumu komplekss, kas tipiski jāveic pēc kādas avārijas situācijas uz klienta datora, piemēram, operāciju sistēmas pārinstalēšanas uz datora. Programmatūras atkopšanas rezultātā tiek iegūta darbspējīga, instalēta un konfigurēta Bentley programmatūras kopija. Pakalpojumu izpilda pēc atsevišķas vienošanās ar klientu.

Datu migrācija ir pasākumu komplekss, kas nodrošina datu un resursu failu (vai datu bāzes satura) pārveidošanu no viena datu formāta uz citu, vai arī – no vienas programmatūras versijas datu failiem uz citas (parasti – jaunākas) versijas datu failiem. Atšķirībā no ceļu būves, arhitektūras un mērniecības plānu standartiem, kas ir darba rasējumu noformēšanas prasību apkopojums, datu faili ir starptautiski visbiežāk lietojamo CAD un ĢIS programmu faili jeb datu bāzes formāti. Populārākie Latvijā un arī pasaulē ir DWG, ESRI Shape, DGN, DXF, TIFF, JPEG, PDF un daži citi. Pakalpojumu izpilda pēc atsevišķas vienošanās ar klientu.

Lietotāja datu paraugu analīze un rekomendāciju izstrāde ir pakalpojums, kura mērķis ir atrast klientam visefektīvākos datu izmantošanas veidus. Piemēram, apmainīt datus starp dažādiem datu standartiem un karšu specifikācijām. Pakalpojumu izpilda pēc atsevišķas vienošanās ar klientu.