MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Apmācība Mērniekiem Būvniekiem Pašvaldībām Tālizpēte Jautājumi un atbildes Sadarbība

Sadarbība

Vēsturiskās informācijas par Vidzemes piekrastes zvejniekiem saglabāšana 3D modeļos

SIA „Mikrokods” un Biedrība „Jūrkante” sadarbības līguma par Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu ietvaros veikusi Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novados esošu dabas un kultūras mantojuma objektu realitātes 3D modeļu izstrādi.
Līguma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm vēsturisko informāciju par Vidzemes piekrastes zvejniekiem, viņu dzīvesveidu un atstāto mantojumu Vidzemes piekrastē.
Izveidotie 3D modeļi nodrošina iespēju izstrādāt dažādus multimēdiju un virtuālas realitātes produktus, lai veicinātu interesi par zvejsaimniecības nozari, tās funkcijām un tradīcijām gan mūsdienās, gan vēsturiskā aspektā.
Tāpat sagatavotie 3D modeļi nodrošina iespēju tos aplūkot ar 3D navigācijas rīkiem - pietuvināt, attālināt, grozīt un apskatīt no dažādiem leņķiem un pusēm; veikt mērījumus uz tiem (attālumus, platības, tilpumi), kā arī publicēt tos internetā ar 3D navigācijas iespējām.

Brivdabas Muzeja Celaji Resized

Projekta ietvaros iemūžināti vairāk kā deviņi objekti, izveidojot to realitātes 3D modeļus un 360 grādu fotogrāfijas:

Kuivižu ostas zvejnieku šķūņa iekštelpas,
Kuivižu osta,
Veczemju klinšu 3D modelis;
Skultes ostas publiskā daļa, jaunā promenāde un Ziemeļu mols;
Gaujas ieteka jūrā;
Baltā kāpa un Jūras parks Saulkrastos;
Ainažu mols;
Nēģu tacis Salacgrīvā;
Pārcēlāju māja “Cēlāji” Brīvdabas muzejā;
Zvejnieku pagalmi Carnikavā

3D objekti būs apskatāmi māja lapā www.vidzemeszvejnieki.lv

SIA "Mikrokods" 2017.gada 21.februārī ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2017/91 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Lv Id Eu Logo Ansamblis Eraf Rgb

Pasākuma mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms). Pasākuma apraksts.