MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Bentley PowerCivil

Kāpēc iegādāties PowerCivil for Baltics?

PowerCivil for Baltics pilnībā nodrošina sekojošus ģeomātikas – teritorijas plānošanas, nekustamā īpašuma pārvaldības, ģeodēzijas, infrastruktūras projektēšanas un uzskaites jomās:

 • VZD Kadastra kartes – ar vai bez atribūtu datiem izmantošanu
 • Zemes vērtību zonējumu karšu izmantošana un ĢIS analīze
 • Pašvaldības vai uzņēmuma nekustamo īpašumu pārvaldība, nekustamā īpašuma datu bāzes
 • Augstas precizitātes Topogrāfisko plānu ADTI 1:500 pārbaudi un to izmantošanu
 • Teritorijas plānošanu ģenerālplānam un detaļplānojumiem
 • Virsmu aprēķinus, augstumlīkņu izzīmēšanu, kubatūras aprēķinus
 • Pašvaldības objektu – ielu infrastruktūras, meliorācijas objektu, apgaismes tīklu, citu inženieru tīklu uzturēšanas un remontu plānošana
 • Transporta un telekomunikāciju infrastruktūras plānošana
 • Servitūtu, aizsargjoslu plānošana un ĢIS analīze
 • Plūdu karšu izmantošana un ĢIS analīze
 • Trokšņa karšu izmantošana un ĢIS analīze
 • Civilās aizsardzības plānu sastādīšana
 • Tematisko karšu sastādīšana un ĢIS analīze
 • Virsmas modeļu uzmantošana, 3D datu izmantošana un analīze no LIDAR mērījumiem
 • Ortofoto karšu, LIDAR datu, DGN, DWG, ESRI shape failu vienota izmantošana pašvaldībā vai uzņēmumā
 • Karšu un plānu noformēšana un drukāšana uz papīra vai publicēšana Internetam draudzīgos formātos – PDF, Google KMZ
 • Vaļējo grāvju, caurteku, citu hidrotehnisko objektu apsekošana un dokumentēšana, kā arī projektēšana
 • Ģeoloģisko un ģeotehnisko karšu un plānu sastādīšana, datu bāzes
 • Ģeodēzisko uzmērījumu apstrāde, tīkla izlīdzināšana
 • Uzbērumu, atbērtņu, gājēju celiņu, būvlaukumu, piebraucamo ceļu, dīķu projektēšana 3D vidē – InRoads funkcijas

PowerCivil for Baltics ietver sekojošas darba vides (Workspace), kas, vienlaicīgi ir arī programmas/moduļi atšķirīgām ģeomātikas apakšnozarēm:

 • MicroStation programma bez Luxology vizualizācijas rīkiem
 • Visa Bentley Map ĢIS programma
 • Viss Bentley PowerSurvey modulis ģeodēzijai un mērniecībai
 • daļējs InRoads (daļējs pilnās Bentley InRoads programmas ceļu, grāvju, caurteku, stāvlaukumu un zemesdarbu projektēšanas aptvērums)
 • MapFinisher karšu noformēšanas modulis
 • Bentley Cadastre modulis