MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Apmācība Mērniekiem Būvniekiem Pašvaldībām Tālizpēte Jautājumi un atbildes Sadarbība

Bentley PowerCivil

Kāpēc iegādāties PowerCivil for Baltics?

PowerCivil for Baltics pilnībā nodrošina sekojošus ģeomātikas – teritorijas plānošanas, nekustamā īpašuma pārvaldības, ģeodēzijas, infrastruktūras projektēšanas un uzskaites jomās:

 • VZD Kadastra kartes – ar vai bez atribūtu datiem izmantošanu
 • Zemes vērtību zonējumu karšu izmantošana un ĢIS analīze
 • Pašvaldības vai uzņēmuma nekustamo īpašumu pārvaldība, nekustamā īpašuma datu bāzes
 • Augstas precizitātes Topogrāfisko plānu ADTI 1:500 pārbaudi un to izmantošanu
 • Teritorijas plānošanu ģenerālplānam un detaļplānojumiem
 • Virsmu aprēķinus, augstumlīkņu izzīmēšanu, kubatūras aprēķinus
 • Pašvaldības objektu – ielu infrastruktūras, meliorācijas objektu, apgaismes tīklu, citu inženieru tīklu uzturēšanas un remontu plānošana
 • Transporta un telekomunikāciju infrastruktūras plānošana
 • Servitūtu, aizsargjoslu plānošana un ĢIS analīze
 • Plūdu karšu izmantošana un ĢIS analīze
 • Trokšņa karšu izmantošana un ĢIS analīze
 • Civilās aizsardzības plānu sastādīšana
 • Tematisko karšu sastādīšana un ĢIS analīze
 • Virsmas modeļu uzmantošana, 3D datu izmantošana un analīze no LIDAR mērījumiem
 • Ortofoto karšu, LIDAR datu, DGN, DWG, ESRI shape failu vienota izmantošana pašvaldībā vai uzņēmumā
 • Karšu un plānu noformēšana un drukāšana uz papīra vai publicēšana Internetam draudzīgos formātos – PDF, Google KMZ
 • Vaļējo grāvju, caurteku, citu hidrotehnisko objektu apsekošana un dokumentēšana, kā arī projektēšana
 • Ģeoloģisko un ģeotehnisko karšu un plānu sastādīšana, datu bāzes
 • Ģeodēzisko uzmērījumu apstrāde, tīkla izlīdzināšana
 • Uzbērumu, atbērtņu, gājēju celiņu, būvlaukumu, piebraucamo ceļu, dīķu projektēšana 3D vidē – InRoads funkcijas

PowerCivil for Baltics ietver sekojošas darba vides (Workspace), kas, vienlaicīgi ir arī programmas/moduļi atšķirīgām ģeomātikas apakšnozarēm:

 • MicroStation programma bez Luxology vizualizācijas rīkiem
 • Visa Bentley Map ĢIS programma
 • Viss Bentley PowerSurvey modulis ģeodēzijai un mērniecībai
 • daļējs InRoads (daļējs pilnās Bentley InRoads programmas ceļu, grāvju, caurteku, stāvlaukumu un zemesdarbu projektēšanas aptvērums)
 • MapFinisher karšu noformēšanas modulis
 • Bentley Cadastre modulis