MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Vietne 3D modeļu telpiskai un informatīvai publicēšanai

Piedāvājam mūsu izstrādātu interneta vietni Bentley Context Capture modeļiem, kas veidota uz CesiumJS bāzes. Minēto risinājumu iespējams pielāgot katra klienta individuālajām vajadzībām.

Virtualajā vidē iespējams:

- integrēt neierobežotu skaitu 3D modeļu un piesaistīt tos globālai koordinātu sistēmai.
- Modeļu vizualizācijas laikā iespējams pieslēgt fona kartes no dažādiem resursiem (Open Street Maps (OSM), Bing Maps, ArcInfo Maps, lokālos vai attālinātos WMS un papildus kartes slāņus no dažādiem datu avotiem).
- Savietot dažādus 2D un 3D datu formātus - KML, KMZ, izmantot GeoJSON datu avotus un BIM modeļus GlTF formātā. Tas nodrošina plašas iespējas gan publicējot modeļus, gan pieejamību tos apskatot.
- Apskatīt katru modeli tā reālajā atrašanās vietā uz kartes un savietot ar apkārt esošo citu resursu sniegto ģeotelpisko informāciju.
- Modeļa informācijas logā iespējams attēlot jebkādu atribūtu informāciju. Datu pamatslānim (kartogrāfiskajai informācijai vai citai ģeotelpiskajai informācijai) iespējams pieslēgt papildslāni, kas sastāv no klienta rīcībā esošās informācijas dažādiem dokumentiem, gan teksta, gan video, gan grafiskā veidā, piemēram ēkas projektu, inventarizācijas lietu, interjera vizualizāciju, saiti uz normatīvo aktu u.c.
- Pievienot jebkuru tiešsaistes karšu servisu (gan lokālu, gan publiski uzturētu kādā citā vietnē), turklāt pamatkartes iepējams kombinēt, izmantojot vienas kartes slāņa daļas vai ierobežota reģiona parādīšanu uz citas kartes fona.
- Vienlaicīgi analizēt vides objektus izmantojot vairākus kartogrāfiskos resursus un 3D modeli, salīdzinot informāciju, kas attēlota pamatkartē un 3D modelī, pievienot datu slāņus no dažādiem resursiem un vairākos datu formātos.
- Attēlot objektus izmantojot dažādus ģeometriskos primitīvus, tādus kā līnija, daudzstūris, kubs, lode u.c.
- Fiksēt objekta atrašanos laikā un telpā (vieta, kurā objekts atradies noteiktā laikā), kā arī sekot objekta izmaiņām laikā, piemēram, vērot ūdens līmeņa izmaiņas laikā vai fiksēt būves stāvokli būvniecības procesa gaitā.

Visi dati un programmatūra tiek glabāta publicēšanas servera vidē. Lietotājam ir nepieciešama tikai interneta pārlūkprogramma, un labs interneta pieslēgums, lai pilnvērtīgi izgūtu un izmantotu datus.